.   Bireysel Hukuk ve Danışmanlık Desteği
.   Kurumsal Hukuk ve Danışmanlık Desteği


 

   AKPINAR Avukatlık Bürosu her tür hukuk alanında dava takibi, icra takibi, hukuk müşavirliği, elektronik ortamda danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti vermektedir.

   Talep edilen konularda yazılı ve sözlü bilgilendirme yapılmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında mevcut hukuksal konularda doğrudan katılımlı olarak yazılı ve sözlü hukuki danışmanlık, yabancılara yönelik her tür hukuki konuda Türkiye'de hukuki danışmanlık hizmetleri Avukatlık Büromuz tarafından verilmektedir.

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Akpınar Avukatlık Bürosu tarafından şirket kuruluşları, şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi, pay devirleri, ön incelemelerinin ve hukuki altyapılarının hazırlanması, gerekli idari izinlerin alınması, kıymetli evrak hukukuna dayalı çek, senet, poliçe gibi kambiyo senetlerinden doğan alacak ve iptal davaları ile takiplerinin yürütülmesi, borsa ve sermaye piyasası itilaflarının giderilmesi, cari hesap, kira, alım-satım, kredi, bayilik sözleşmelerinin düzenlenmesi ve bu sözleşmelerden doğan davalar ile icra takiplerinin yürütülmesi konularında hizmetler verilmektedir.

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkanı sağlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında, mahkeme kararlarının (ilamların) icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin (senet, çek, poliçe) icra yolu ile tahsili ve adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili mümkün kılınmıştır. Bunun yanında, iflas ve konkordatonun sınır ve yöntemleri çizilmiş, alacaklı ve borçluların neler yapması gerektiği kurallara bağlanmıştır. Bu hukuk dalında Akpınar Avukatlık Bürosu, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Akpınar Avukatlık Bürosu, müvekkillerine, çalışanlar ile işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, işveren ve çalışanların haklarının korunması, bu kapsamda bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş sözleşmelerinin sona erdirilmesi uygulamaları, çalışan ve işyeri güvenliğinin sağlanması ile iş hukukuna ilişkin olarak ortaya çıkabilecek diğer sorunlarda danışmanlık hizmeti verir. Ayrıca, müvekkilleri aleyhine açılan işe iade ile işçilik alacakları davalarında müvekkillerin temsil edilmesi faaliyetleri arasındadır.

AİLE HUKUKU VE MİRAS HUKUKU

Akpınar Avukatlık Bürosu, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları, velayet ve mal paylaşımı sorunlarının çözümlenmesi, isim ve yaş değişikliği davaları, vesayet kararları ve vasilikten doğan davalar konusunda uzmanlaşmıştır. Başlıca uzmanlık alanlarımız: Aile Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar, Boşanma Davaları, Velayet Davalarıİ, Mal Rejimi Tasfiyesine İlişkin Uyuşmazlıklar, Mirastan Kaynaklanan Meselelerdir

CEZA HUKUKU

Akpınar Avukarlık Bürosu, Türk Ceza Kanunu Kapsamı’nda yer alan tüm suçlar kapsamında danışmanlık, mağdur avukatlığı ve şüpheli veya sanıklara müdafilik hizmeti vermektedir. Ceza avukatlarımız bilhassa ceza hukuku alanında uzmanlaşmış olup, müvekkillerine ceza yargılaması aşamasında adil yargılanma hakkı kapsamında en etkili ve başarılı neticeyi almak üzere müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Arsa, Arazi Tapu Tescil İşlemleri, finansal kiralama sözleşmeleri, satın alma, satım sözleşmeleri, gayrimenkulün tüm düzenlemelere göre tetkiki, devlet ve devlet kurumları nezdinde gerekli tüm prosedürlerin yürütülmesi ve gayrimenkul hukukuna ilişkin davalar, Akpınar Avukatlık Bürosu Avukatları tarafından takip edilmektedir.

 

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Akpınar Avukatlık Bürosu, Fikri Mülkiyet Hukuku alanında, Markanın ve Patentin Hüküm ifade etmemesi, Faydalı Model, Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin Tazminatlar, ve bunlarla ilişkili dava işlerini takip etmektedir. Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi, bunlarla ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi, adli işlemlerin takibi konularında hukuki destek verilmektedir.

TÜKETİCİ HUKUKU

Akpınar Avukatlık Bürosu, tüketicilerin ve şirketlerin karşılaştıkları sorunların çözümü ile ilgili tüketici mevzuatı kapsamında, hukuki danışmanlık vermektedir. Tüketicilerin ve şirketlerin şikâyetlerini uzlaşma yolu ile çözmeyi hedefleyen ofisimiz, Müvekkilin çıkarları doğrultusunda Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerinde dava takibi yapmaktadır.,

ENERJİ HUKUKU

Enerji Hukuku çalışma alanımız aşağıdaki konuları kapsamaktadır;

·         Danışmanlık hizmetleri,

·         Hukuki düzenlemeler ve mevzuata uyum,

·         Yenilenebilir enerji,

·         Birleşme ve devralmalar,

·         Uyuşmazlık

Enerji ve doğal kaynaklar sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerimize hukuki hizmetler sunmaktayız. Sürekli gelişim ve değişim gösteren bu sektörde birçok farklı projelerde yer almakla birlikte bilhassa yenilenebilir enerji, madencilik, petrol, gaz ve elektrik konularında aktif olarak rol almaktayız.

 

.   Hukuk Alanında Hizmet Verdiğimiz Dallar

[*] Aile Hukuku
[*] Anayasa Hukuku
[*] Askeri Ceza Hukuku
[*] Askeri İdari Yargı Hukuku
[*] Bankacılık ve Finans Hukuku
[*] Basın Hukuku
[*] Basın İş Hukuku
[*] Bilişim Hukuku
[*] Birleşme & Devralmalar Hukuku
[*] Borçlar Hukuku
[*] Boşanma Hukuku
[*] Büyükşehir Belediye ve Belediye Hukuku
[*] Ceza Hukuku
[*] Ceza Usul Hukuku
[*] Çek Hukuku
[*] Deniz İş Hukuku
[*] Deniz Ticaret Hukuku
[*] Dernekler Hukuku
[*] Devlet Memurları Hukuku
[*] Devletler Özel Hukuku
[*] Dış Ticaret ve Gümrük Hukuku
[*] Eğitim Hukuku
[*] Enerji Hukuku
[*] Eşya Hukuku
[*] Fikri Haklar Hukuku
[*] Gayrimenkul Hukuku
[*] Hayvan Hakları Hukuku
[*] İcra İflas Hukuku
[*] İdare Hukuku
[*] İdari Ceza Hukuku
[*] İnsan Hakları Hukuku
[*] İnşaat Hukuku
[*] İnternet ve Bilişim Hukuku
[*] İş Hukuku
[*] İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
[*] Kadastro Hukuku
[*] Kamu İhale Hukuku
[*] Kamu Personel Hukuku
[*] Kamulaştırma Hukuku
[*] Kat Mülkiyeti Hukuku
[*] Kentsel Dönüşüm Hukuku


[*] Kıymetli Evrak Hukuku
[*] Kira Hukuku
[*] Kooperatifler Hukuku
[*] Maden Hukuku
[*] Mali Hukuku
[*] Medeni Hukuk
[*] Medeni Usul Hukuku
[*] Milletlerarası Özel Hukuku
[*] Miras Hukuku
[*] Mülteciler Hukuku
[*] Nafaka Hukuku
[*] Organize Sanayi Hukuku
[*] Orman Hukuku
[*] Ortaklıklar Hukuku
[*] Radyo Tv Hukuku
[*] Rekabet / Haksız Rekabet Hukuku
[*] Reklam Hukuku
[*] Sağlık Hukuku
[*] Serbest Bölge Hukuku
[*] Sigorta Hukuku
[*] Sivil Havacılık Hukuku
[*] Sorumluluk ve Tazminat Hukuku
[*] Sözleşmeler Hukuku
[*] Spor Hukuku
[*] Şirketler Hukuku
[*] Tahkim Hukuku
[*] Taşıma Hukuku
[*] Tazminat Hukuku
[*] Ticaret Hukuku
[*] Ticari İşletme Hukuku
[*] Tüketici Hukuku
[*] Uluslararası Hukuk
[*] Usul Hukuku
[*] Vakıflar Hukuku
[*] Velayet Hukuku
[*] Vergi Ceza Hukuku
[*] Vergi Hukuku
[*] E-Danışma ve Bilgilendirme Hizmeti
[*] Yabancılara Yönelik Her Türlü Hukuk Alanında Danışmanlık 

 

   
     
       
   

Ekmek,   Su,  Aş  Bulmak  Gecikebilir,
Temele    Taş    Bulmak   Gecikebilir,
Devlete   Baş    Bulmak    Gecikebilir,
Adalet   Gecikmez,   Tez   Verilmeli !
                       Hoca Ahmet YESEVİ