Av. İrfan Medet AKPINAR
 

 Büromuzun kurucusu ve yetkili temsilcisi olup,1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1993 yılından bu yana serbest avukatlık yapmakta olup, halen mesleki faaliyetini doktora aşamasına taşımak için Yaşar Üniversitesinde %100 burslu olarak Özel Hukuk alanında yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Geçmiş yaşantısında bir dönem profesyonel sporculuk ve tiyatro oyunculuğu yapmış olup, halen evli ve 2 çocuk babasıdır. 2013 yılı Kasım ayında resmi sicile kayıtlı Arabuluculuk görevine başlamıştır. 2014 Şubat ayında Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi' ne üye olarak seçilmiştir.

 Av. İrfan Medet Akpınar’ın katılmış olduğu eğitim ve çalışmalara ilişkin sahip olduğu sertifika ve katılım belgeleri aşağıda belirtilmiştir.

- İzmir Enternasyonal Fuarı – Dostluk Sertifikası (Ekim 1993)     
- Adalet Bakanlığı – Noterlik Belgesi (Mart 1996)
- Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü – Tekerlekli Sandalye Basketbol Maçı 1.Derece Başarı Belgesi (Aralık 1998)
- İzmir Barosu CMK Eğitim Çalışmasına Katılım Sertifikası (Haziran 2001)
- TBB-Türkiye Avukatlar Sosyal Dayanışma Vakfı - Fikri Haklar Hukuku (Aralık 2003)
- İzmir Barosu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Eğitim Semineri – Katılım Belgesi (Aralık 2007)
- Türk Dış Ticaret Vakfı – Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifikası (Mart 2007)
- Yeminli Adli Bilirkişiler Derneği – Uygulamalı Bilirkişilik Seminerine Katılım Belgesi (Nisan 2007)
- Türkiye Barolar Birliği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Eğitim Semineri – Katılım Belgesi (Şubat 2008)
- İletişim Akademi - Uygulamacılar için bilirkişilik sertifikası (Eylül 2010)
- İzmir Barosu - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sertifikası (Ocak 2011)
- CEO Eğitim Danışmanlık - İş Sağlığı ve Güvenlik Yön.Sis.Eğitim Sertifikası OHSAS 18001:2008 (Nisan 2011)
- CEO Eğitim Danışmanlık – Kalite Yönetim Eğitim Sertifikası OHSAS 9001:2008 (Nisan 2011)
- CEO Eğitim Danışmanlık – Çevre Yönetim Eğitimi Sertifikası OHSAS 14001:2008 (Nisan 2011)
- İstanbul Kültür Üniversitesi – Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi “Medeni Hukuk Kavramları ve Tapu Mevzuatı açısından
   ipotek” konulu eğitime katılım belgesi (Haziran 2011)
- TBB-Türavak – Enerji Hukuku Katılım Belgesi (Ekim 2011)
- İzmir Barosu – Uzlaştırmacı Eğitim Çalışmasına Katılım Belgesi (Eylül 2012)
- İzmir Kariyer Merkezi – “Beden Dili, Etkili Konuşma Teknikleri Eğitimi” Sertifikası (Ekim 2012)
- International Registrar Technic şirketinden onaylı ISO 9001 ve ISO 10002 kalite belgeleri (Kasım 2012)
- İzmir Kariyer Merkezi – “Zaman Yönetimi/Stres Yönetimi” Eğitimi” Sertifikası (Kasım 2012)
- TBB-Türavak – Adli Tıp/Adli Bilimler İleri Eğitim Programı Sertifikası (Ocak 2013)
- TBB-Türavak – Sağlık Hukuku İleri Eğitim Programı Sertifikası (Nisan 2013)
- Gediz Üniversitesi - Arabuluculuk eğitimi (Ağustos 2013)
- Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi katılım belgesi (Ocak 2014)
- OMC - İşe alım seçme ve yerleştirme eğitim sertifikası (Şubat 2014)
- TAM Tıp Hukuku Araştırma Merkezi - Ölüm ve bedensel zararlarda tazminat hesapları eğitim sertifikası (Şubat 2014)
- İzmir Üniversitesi ve İzmir Tabip Odası - 1. Sağlık Hukuku Sempozyumu Katılım Belgesi (Mart 2014)

 


 

 Av. Ayşe Tuba ÇÖREZ (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)   

   

 Av.Ayşe Tuba Çörez’in katılmış olduğu eğitim ve çalışmalara ilişkin sahip olduğu sertifika ve katılım belgeleri aşağıda belirtilmiştir.

- İzmir Barosu – Ailenin Korunmasına Dair Yasa Uygulamaları Semineri Katılım Belgesi (Şubat 2009)
- İzmir Barosu – CMK Katılım Belgesi (Haziran 2009)
- İzmir Barosu – TCK Özel Hükümler Eğitim Çalışması Katılım Belgesi (Ekim 2009)
- İzmir Barosu – Ceza Muhakemesinde Uzlaşma ve Arabuluculuk Semineri Katılım Belgesi (Ekim 2009)
- İstanbul Kültür Üniversitesi – Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi “Medeni Hukuk Kavramları ve Tapu Mevzuatı açısından
   ipotek” konulu eğitime katılım belgesi (Haziran 2011)
- TBB-Türavak – Enerji Hukuku Katılım Belgesi (Ekim 2011)
- TBB-Türavak – Kamu İhale Hukuku Katılım Belgesi (Kasım 2011)
- TBB-Türavak – Aktüerya Hukuku Katılım Belgesi (Aralık 2011)
- Adalet Bakanlığı – Noterlik Belgesi (Şubat 2012)
- İzmir Kariyer Merkezi – “Beden Dili, Etkili Konuşma Teknikleri Eğitimi” Sertifikası (Ekim 2012)
- İzmir Kariyer Merkezi – “Zaman Yönetimi/Stres Yönetimi” Eğitimi” Sertifikası (Kasım 2012)
- İzmir Barosu – Uzlaştırmacı Avukat Sertifikası (Kasım 2012)
- International Registrar Technic şirketinden onaylı ISO 9001 ve ISO 10002 kalite belgeleri (Kasım 2012)

 

 

 


 

 Av. Erol KARAMANOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

 Av. Erol KARAMANOĞLU’nun katılmış olduğu eğitim ve çalışmalara ilişkin sahip olduğu sertifika ve katılım belgeleri aşağıda belirtilmiştir.

- İzmir Barosu – CMK Eğitim Çalışmasına Katılım Belgesi (Mayıs 2010)
- İletişim Akademi – “İş Hukuku,Personel Mevzuatı Uygulamaları ve İnsan Kaynakları” konulu sertifika (Mayıs 2011)
- İstanbul Kültür Üniversitesi – Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi “Medeni Hukuk Kavramları ve Tapu Mevzuatı açısından ipotek” konulu eğitime
  katılım belgesi (Haziran 2011)
- International Registrar Technic şirketinden onaylı ISO 9001 ve ISO 10002 kalite belgeleri (Kasım 2012)

 

 


     

 Av. Azize KİRİŞÇİ (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

 Av. Azize KİRİŞÇİ’nin katılmış olduğu eğitim ve çalışmalara ilişkin sahip olduğu sertifika ve katılım belgeleri aşağıda belirtilmiştir.

- TBB-Türavak – Enerji Hukuku Katılım Belgesi (Ekim 2011)
- İzmir Barosu – CMK Sertifikası (Kasım 2011)
- Adalet Bakanlığı – Noterlik Belgesi (Şubat 2012)
- International Registrar Technic şirketinden onaylı ISO 9001 ve ISO 10002 kalite belgeleri (Kasım 2012)
- İzmir Barosu – Uzlaştırmacı Avukat Sertifikası (Mart 2013)

 

 


     

 Av. Dilek TOSUN (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

 
Av. Dilek TOSUN ’un katılmış olduğu eğitim ve çalışmalara ilişkin sahip olduğu sertifika ve katılım belgeleri aşağıda belirtilmiştir.

- Young Guru Academy (YGA) – Liderlik Eğitim Sertifikası (Aralık 2008)
- Abigem – Etkili İletişim Semineri Katılım Belgesi (Nisan 2013)
- Uzlaştırma Sertifikası (Kasım 2013 )
- İzmir Barosu CMK Eğitim Semineri Katılım Belgesi  (Haziran 2012)

 

 


     

 Av. Sevil ÇEVİK (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

 
Av. Sevil CEVİK ’in katılmış olduğu eğitim ve çalışmalara ilişkin sahip olduğu sertifika ve katılım belgeleri aşağıda belirtilmiştir.

- İzmir Barosu - CMK Eğitimi Katılım Belgesi (Kasım 2012)
- İzmir Barosu - Uzlaştırma Eğitim Çalışması Katılım Belgesi (Kasım 2013)

 

 


     

     

 Hüseyin YALÇIN (Avukat yardımcısı, katip) (Karşıyaka Ticaret Meslek Lisesi )

 
Hüseyin YALÇIN ’ın katılmış olduğu eğitim ve çalışmalara ilişkin sahip olduğu sertifika ve katılım belgeleri aşağıda belirtilmiştir.

- International Registrar Technic şirketinden onaylı ISO 9001 ve ISO 10002 kalite belgeleri (Kasım 2012)

 

 


       

 Saniye KULA (Avukat yardımcısı, katip ) (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Muhasebe Bölümü)

 
Saniye KULA ’nın katılmış olduğu eğitim ve çalışmalara ilişkin sahip olduğu sertifika ve katılım belgeleri aşağıda belirtilmiştir.

- İzmir Kariyer Merkezi – Uygulamalı Etkili Konuşma Teknikleri ve Beden Dili Semineri Katılım Belgesi (Ekim 2012)
- International Registrar Technic şirketinden onaylı ISO 9001 ve ISO 10002 kalite belgeleri (Kasım 2012)

 

 


     

 Sevim ATAR (Avukat yardımcısı, katip) (Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm Bölümü)

 Sevim ATAR ’ın katılmış olduğu eğitim ve çalışmalara ilişkin sahip olduğu sertifika ve katılım belgeleri aşağıda belirtilmiştir.

- International Registrar Technic şirketinden onaylı ISO 9001 ve ISO 10002 kalite belgeleri (Kasım 2012)

 

 


     

 Sebile AŞICI ŞENGÖNÜL (Sekreter) (Horozgediği İlkokulu)

 
Sebile AŞICI ŞENGÖNÜL ’ün katılmış olduğu eğitim ve çalışmalara ilişkin sahip olduğu sertifika ve katılım belgeleri aşağıda belirtilmiştir.

- International Registrar Technic şirketinden onaylı ISO 9001 ve ISO 10002 kalite belgeleri (Kasım 2012)

 

 


 

 

     Bir tuhaftır ceza avukatlığı. Ayıplamayacaksınız, kızmayacaksınız, ağlamayacaksınız da. Bunlar olmaz mı? olur. Ama hep içinizde olmalı. Bakışlarınızda kaçak bulunmasın. Karşınızdaki suçlunun gözlerinin içine bakın, dostça. Orda derdini dökmek isteyen «însan»ı göreceksiniz. Bundan sonrası kolaylaşır. «İnsan, insanın zehrini alır» derler, halk dilinde. Ceza avukatlığının yarısı budur.

                                                                                                        Faruk EREM