Av. İrfan Medet AKPINAR

Büromuzun kurucusu ve yetkili temsilcisi olup,1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1993 yılından bu yana serbest avukatlık yapmakta olup, halen mesleki faaliyetini doktora aşamasına taşımak için Yaşar Üniversitesinde %100 burslu olarak Özel Hukuk alanında yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Geçmiş yaşantısında bir dönem profesyonel sporculuk ve tiyatro oyunculuğu yapmış olup, halen evli ve 2 çocuk babasıdır. 2013 yılı Kasım ayında resmi sicile kayıtlı Arabuluculuk görevine başlamıştır. 2014 Şubat ayında Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi' ne üye olarak seçilmiştir.

 Av. İrfan Medet Akpınar’ın katılmış olduğu eğitim ve çalışmalara ilişkin sahip olduğu sertifika ve katılım belgeleri aşağıda belirtilmiştir.

- İzmir Enternasyonal Fuarı – Dostluk Sertifikası (Ekim 1993)     

- Adalet Bakanlığı – Noterlik Belgesi (Mart 1996)

- Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü – Tekerlekli Sandalye Basketbol Maçı 1.Derece Başarı Belgesi (Aralık 1998)

- İzmir Barosu CMK Eğitim Çalışmasına Katılım Sertifikası (Haziran 2001)

- TBB-Türkiye Avukatlar Sosyal Dayanışma Vakfı - Fikri Haklar Hukuku (Aralık 2003)

- İzmir Barosu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Eğitim Semineri – Katılım Belgesi (Aralık 2007)

- Türk Dış Ticaret Vakfı – Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifikası (Mart 2007)

- Yeminli Adli Bilirkişiler Derneği – Uygulamalı Bilirkişilik Seminerine Katılım Belgesi (Nisan 2007)

- Türkiye Barolar Birliği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Eğitim Semineri – Katılım Belgesi (Şubat 2008)

- İletişim Akademi - Uygulamacılar için bilirkişilik sertifikası (Eylül 2010)

- İzmir Barosu - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sertifikası (Ocak 2011)

- CEO Eğitim Danışmanlık - İş Sağlığı ve Güvenlik Yön.Sis.Eğitim Sertifikası OHSAS 18001:2008 (Nisan 2011)

- CEO Eğitim Danışmanlık – Kalite Yönetim Eğitim Sertifikası OHSAS 9001:2008 (Nisan 2011)

- CEO Eğitim Danışmanlık – Çevre Yönetim Eğitimi Sertifikası OHSAS 14001:2008 (Nisan 2011)

- İstanbul Kültür Üniversitesi – Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi “Medeni Hukuk Kavramları ve Tapu Mevzuatı açısından ipotek” konulu eğitime katılım belgesi (Haziran 2011)

-THK-Tandem Paraşüt Atayışı Sertifikası (Temmuz 2011)

- TBB-Türavak – Enerji Hukuku Katılım Belgesi (Ekim 2011)

- İzmir Barosu – Uzlaştırmacı Eğitim Çalışmasına Katılım Belgesi (Eylül 2012)

- İzmir Kariyer Merkezi – “Beden Dili, Etkili Konuşma Teknikleri Eğitimi” Sertifikası (Ekim 2012)

-İzmir Kariyer Merkezi-Zaman Yönetimi/Stres Yönetimi Sertifikası (Kasım 2012)

- International RegistrarTechnic şirketinden onaylı ISO 9001 ve ISO 10002 kalite belgeleri (Kasım 2012)

- İzmir Kariyer Merkezi – “Zaman Yönetimi/Stres Yönetimi” Eğitimi” Sertifikası (Kasım 2012)

- TBB-Türavak – Adli Tıp/Adli Bilimler İleri Eğitim Programı Sertifikası (Ocak 2013)

- Ege İhracatçı Birlikleri- Sözleşme Teknikleri Eğitimi Katılım Sertifikası (Nisan 2013)

- TBB-Türavak – Sağlık Hukuku İleri Eğitim Programı Sertifikası (Nisan 2013)

- Gediz Üniversitesi - Arabuluculuk eğitimi (Ağustos 2013)

-TBB-Türavak- Fikri Haklar Hukuku İleri Eğitim Programı Sertifikası (Aralık 2013)

- Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi katılım belgesi (Ocak 2014)

- OMC - İşe alım seçme ve yerleştirme eğitim sertifikası (Şubat 2014)

- TAM Tıp Hukuku Araştırma Merkezi - Ölüm ve bedensel zararlarda tazminat hesapları eğitim sertifikası (Şubat 2014)

- İzmir Üniversitesi ve İzmir Tabip Odası - 1. Sağlık Hukuku Sempozyumu Katılım Belgesi (Mart 2014)

- TBB-Türavak- Enerji Hukuku Ve Bilirkişilik İleri Eğitim Programı Sertifikası (Nisan 2014)

- TBB- RegionalSeminarForLawyers Katılım Sertifikası (Mayıs 2014)

- TBB-Türavak- Tüketici Hukuku İleri Eğitim Programı Sertifikası (Ocak 2015)

-İzmir Arabulucular Derneği Üyeliği (Şubat 2015)

- TBB-Türavak- Aktüerya Hukuku İleri Eğitim Programı Sertifikası (Mart 2015)

-TBB Eğitim Merkezi- Toprak Hukuku Semineri Sertifikası (Ekim 2015)

- Adalet Bakanlığı-Council Of Europe- Pilot Adliyeler ve Arabuluculuk Bilgilendirme Merkezi Personeli Eğitimi Katılım Sertifikası (Kasım 2015)

-ÇSGB- Anadolu Üniversitesi- İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren Veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Sertifikası (Mayıs 2016)

-T.C. Milli Eğitim Bakanlığı- Diksiyon Eğitimi Sertifikası (Mayıs-Haziran 2016)

-CIArbEuropeanBranch- Module 1 Mediation Training Course Certificate (Ağustos 2016)

-Arabuluculuk Daire Başkanlığı- Train TheTrainers Eğitim Programı Sertifikası (Ağustos 2016)

-Arabuluculuk Daire Başkanlığı- How To Run An ADR Center? Eğitim Programı Sertifikası (Eylül 2016)

- BTSO-CIArb- Uluslararası Tahkime Giriş Eğitim Programı Sertifikası (Ekim 2016)

-Dokuz Eylül Üniversitesi- Anlaşmazlık Yönetimi, Arabuluculuk ve Toplumsal Uzlaşı Kongresi Katılım Sertifikası (Kasım 2016)

-Hacettepe Üniversitesi- Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yenileme Eğitimi Programı Sertifikası (Aralık 2016)

-İzmir Barosu- Uzlaştırmacı Eğitimine Yönelik Çalışma Sertifikası (Ocak 2017)

-Başkent Üniversitesi BEDAM- İnşaat Davalarında Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası (Şubat 2017)

-ÇSGB-Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)- Sosyal Diyalog Konusunda Uluslararası Çalışma Standartları Ve AB Hukuku Eğitim Sertifikası (Ekim 2017)

-Başkent Üniversitesi BEDAM-Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifikası (Ekim 2017)

-TBB- Arabuluculuk Yenileme Eğitimi Sertifikası (Aralık 2017)

-İstanbul Ticaret Üniversitesi- Uzlaştırma Temel Eğitimi Sertifikası (Aralık 2017)

-TBB-Başkent Üniversitesi BEDAM- İş Hukukunda Arabuluculuk Eğitimi Sertifikası (Ocak 2018)

-T.C. Milli Eğitim Bakanlığı- Emlak Danışmanlığı Programı Sertifikası (Şubat-Nisan 2018)

-T.C. Adalet Bakanlığı- Uzlaştırmacı Belgesi


 


Av. Melda ÇAĞILTI KOÇ

 

·         Doğum tarihi:16.06.1992

·         Aliağa 80. Yıl Cumhuriyet Lisesi-2010 mezunu

·         İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi-2015 mezunu

Katılmış olduğu eğitim ve çalışmalara ilişkin sahip olduğu sertifika ve katılım belgeleri:

·         CMK Sertifika Programı İzmir Barosu

·         İş Hukuku İleri Eğitim Sertifika Programı

·         T.C. Adalet Bakanlığı Noterlik Belgesi

·         İzmir Barosu Uzlaştırmacı Eğitimi Çalışması

·         Medeni Yargılama Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi İstinaf ve Temyiz Serifika Programı- HUDER

Ceza Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Ticaret ve Şirketler Hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

 

 

 


Av. Ekin Su AGAH

 

 

·         Alp Oğuz Anadolu Lisesi- 2008 Mezunu

·         Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi-2012 Mezunu

·         Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ABD-Yüksek Lisans (tez aşamasında)

Katılmış olduğu eğitim ve çalışmalara ilişkin sahip olduğu sertifika ve katılım belgeleri:

·         CMK Sertifika Programı- İzmir Barosu

·         Uzlaştırma Sertifika Programı- Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

·         Deniz Hukuku Sertifika Programı- Deniz Ticaret Enstitüsü

·         İnsan Hakları Hukuku Eğitim Programı- Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Merkezi, RaoulWallenbergInstituteişbirliğiyle

·         Kamu İhale Hukuku Sertifika Programı TBB – TÜRAVAK İleri Eğitim Programı

·         Enerji Hukuku ve Bilirkişilik Sertifika Programı TBB – TÜRAVAK İleri Eğitim Programı

 

 


Av. Ece YILMAZOĞULLARI

 

·         Bergama Akif Ersezgin Anadolu Lisesi-2009 Mezunu

·         Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi- 2014 Mezunu

Katılmış olduğu eğitim ve çalışmalara ilişkin sahip olduğu sertifika ve katılım belgeleri:

·         CMK Sertifika Programı- İzmir Barosu (2016)

·         İzmir Barosu Uzlaştırmacı Eğitim Çalışması-2018

 

 


Av. Yusuf LEBLEBİCİ

 

·         Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi- 2017 Mezunu

Katılmış olduğu eğitim ve çalışmalara ilişkin sahip olduğu sertifika ve katılım belgeleri:

·         Anayasa Mahkemesine Varsayımsal Bireysel Başvuru Yarışması İkinciliği

·         Stajyer Avukatlar Arası 3. Kurgusal Duruşma Yarışması Katılım Belgesi

·         CMK Sertifika Programı- İzmir Barosu (2018)

Yaşam Artı İletişim Eğitimi Sertifika Programı

 

 


Av. İsmail DERELİ

 

·         Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi- 2016 Mezunu

Katılmış olduğu eğitim ve çalışmalara ilişkin sahip olduğu sertifika ve katılım belgeleri:

·         CMK Sertifika Programı- İzmir Barosu (2018)

·         Gelişim Akademisi – Söz Söyleme ve İletişim Eğitimi Sertifikası

KOMEK - Rusça Eğitim Sertifikası A2

 

 


     

Stj. Av. Gizem BIDIK

 

·         Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi-2013 Mezunu

·         Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi- 2017 Mezunu

·         Anadolu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü 2016-

Katılmış olduğu eğitim ve çalışmalara ilişkin sahip olduğu sertifika ve katılım belgeleri:

·         Aile Mahkemeleri Projesi Ekim 2015 - Mayıs 2016

·         Engelli Hakları Grubu Ekim 2016 – Ocak 2017

·         Erasmus Stajı- Spuistraat 10 Advocaten Amsterdam/Hollanda, Kasım-Aralık 2017

 

 


       

 Stj. Av. Hasan AKÇAKOCA

·         - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi- 2013 Mezunu

·         - İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir

 

 


     

Stj. Av. Müge ARSLAN PAZARCI

 

·         Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü-2009 Mezunu

·         Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dış Ticaret ve Kambiyo Bölümü-2012 Mezunu

·         Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi-2016 Mezunu

Katılmış olduğu eğitim ve çalışmalara ilişkin sahip olduğu sertifika ve katılım belgeleri:

·         Uzlaştırmacılık Sertifikası- Kasım 2017

Aile ve Miras Hukuku, Ekonomi Hukuku, Vergi Hukuku, Dış Ticaret, Taşımacılık ve Gümrük Hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

 


 

Stj. Av. Berkcan KARATAŞ

 

·         TED Özel Aliağa Koleji Lisesi- 2012 Mezunu

·         Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi-2018 Mezunu

Katılmış olduğu eğitim ve çalışmalara ilişkin sahip olduğu sertifika ve katılım belgeleri:

·         FrancesKing School Of English London-B2 Certificate

·         Scuola Leonardo da VinciFirenze-Italian Course

·         TheLondon School Of English- Legal English forLawyers

·         Yaşam Artı İletişim Eğitimi Sertifika Programı

·         Akademi Consensus Diksiyon Eğitimi

 


 

Saniye Kula (Avukat yardımcısı, katip)

 

 

·         Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Muhasebe Bölümü

Katılmış olduğu eğitim ve çalışmalara ilişkin sahip olduğu sertifika ve katılım belgeleri:

·         İzmir Kariyer Merkezi – Uygulamalı Etkili Konuşma Teknikleri ve Beden Dili Semineri Katılım Belgesi

·         International RegistrarTechnic şirketinden onaylı ISO 9001 ve ISO 10002 kalite belgeleri

 


SABRİYE DURAK (Avukat yardımcısı, katip)

 

·         Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü

Katılmış olduğu eğitim ve çalışmalara ilişkin sahip olduğu sertifika ve katılım belgeleri:

·         International RegistrarTechnic şirketinden onaylı ISO 9001 ve ISO 10002 kalite belgeleri

 


     

 Sebile AŞICI ŞENGÖNÜL (Sekreter) (Horozgediği İlkokulu) 
Sebile AŞICI ŞENGÖNÜL ’ün katılmış olduğu eğitim ve çalışmalara ilişkin sahip olduğu sertifika ve katılım belgeleri aşağıda belirtilmiştir.

- International Registrar Technic şirketinden onaylı ISO 9001 ve ISO 10002 kalite belgeleri (Kasım 2012)

 

 


 

 

     Bir tuhaftır ceza avukatlığı. Ayıplamayacaksınız, kızmayacaksınız, ağlamayacaksınız da. Bunlar olmaz mı? olur. Ama hep içinizde olmalı. Bakışlarınızda kaçak bulunmasın. Karşınızdaki suçlunun gözlerinin içine bakın, dostça. Orda derdini dökmek isteyen «însan»ı göreceksiniz. Bundan sonrası kolaylaşır. «İnsan, insanın zehrini alır» derler, halk dilinde. Ceza avukatlığının yarısı budur.

                                                                                                        Faruk EREM